vakonesh
29 شهریور 1401 - 10:45

مبارزه با فساد مستلزم تحقق دولت الکترونیک است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق شفافیت و مقابله با فساد مستلزم آن است که دولت الکترونیک و هوشمندسازی محقق شود. به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌ها در تحقق دولت الکترونیک اظهار داشت: از دولت تشکر می‌کنم که نسبت به حوزه فناوری دغدغه جدی دارد و از همکارانم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم تشکر می‌کنم که به موقع این گزارش را جهت بررسی در صحن مجلس ارائه دادند. به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌ها در تحقق دولت الکترونیک اظهار داشت: از دولت تشکر می‌کنم که نسبت به حوزه فناوری دغدغه جدی دارد و از همکارانم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم تشکر می‌کنم که به موقع این گزارش را جهت بررسی در صحن مجلس ارائه دادند.خبرنگار مهروی بیان کرد: بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک اهمیت زیادی دارد. اصلی ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است و اگر بخواهیم عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار کنیم، با فساد مقابله کنیم و شفافیت داشته باشیم باید هوشمندسازی و دولت الکترونیک مورد توجه قرار گیرد. وی بیان کرد: بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک اهمیت زیادی دارد. اصلی ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است و اگر بخواهیم عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار کنیم، با فساد مقابله کنیم و شفافیت داشته باشیم باید هوشمندسازی و دولت الکترونیک مورد توجه قرار گیرد.رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده همواره گفته ام در کشور عملاً چهار قوه داریم که چهارمین قوه بروکراسی و دیوان سالاری است و آن را در حوزه‌های مختلف می‌بینیم. هوشمندسازی و دولت الکترونیک منجر می‌شود بروکراسی از بین برود. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده همواره گفته ام در کشور عملاً چهار قوه داریم که چهارمین قوه بروکراسی و دیوان سالاری است و آن را در حوزه‌های مختلف می‌بینیم. هوشمندسازی و دولت الکترونیک منجر می‌شود بروکراسی از بین برود.قالیباف با بیان اینکه اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های پنج ساله و بودجه در گرو تحقق دولت الکترونیک است، گفت: در همین ۷۲ ساعت گذشته تعدادی از دستگاه‌ها در سامانه دولت الکترونیک ثبت شدند اما برای ما فقط کارهای شکلی و کمی اهمیت ندارد و باید دستگاه‌ها از لحاظ کیفی هم در جهت تحقق دولت الکترونیک گام بردارند. متأسفانه برخی از دستگاه‌ها هیچ خدماتی در حوزه دولت الکترونیک انجام نمی‌دهند و باید این بی میلی و بی رغبتی از بین برود. قالیباف با بیان اینکه اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های پنج ساله و بودجه در گرو تحقق دولت الکترونیک است، گفت: در همین ۷۲ ساعت گذشته تعدادی از دستگاه‌ها در سامانه دولت الکترونیک ثبت شدند اما برای ما فقط کارهای شکلی و کمی اهمیت ندارد و باید دستگاه‌ها از لحاظ کیفی هم در جهت تحقق دولت الکترونیک گام بردارند. متأسفانه برخی از دستگاه‌ها هیچ خدماتی در حوزه دولت الکترونیک انجام نمی‌دهند و باید این بی میلی و بی رغبتی از بین برود.وی ادامه داد: هر دستگاه اجرایی که با این قانون مخالفت کند، به معنای آن است که نمی‌خواهد پنجره واحد شکل بگیرد و عدالت اجتماعی در جامعه به وجود آید البته بنده شنیدم که رئیس جمهور، مسئولان ICT و هوشمندسازی در دستگاه‌های مختلف را مسئول مستقیم کرده است تا دستگاه‌ها اقدامات لازم را برای تحقق دولت الکترونیک انجام دهند. وی ادامه داد: هر دستگاه اجرایی که با این قانون مخالفت کند، به معنای آن است که نمی‌خواهد پنجره واحد شکل بگیرد و عدالت اجتماعی در جامعه به وجود آید البته بنده شنیدم که رئیس جمهور، مسئولانICTو هوشمندسازی در دستگاه‌های مختلف را مسئول مستقیم کرده است تا دستگاه‌ها اقدامات لازم را برای تحقق دولت الکترونیک انجام دهند.قالیباف تاکید کرد: ما باید دسترسی مردم به بنگاه‌ها را به درستی برقرار کنیم، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی به سیستم دولت هم باید برقرار شود و از سوی دیگر کارکنان دولت هم باید در این ساختاری که پیش بینی می‌شود بتوانند ارتباطات خود را به صورت منطقی پیش ببرند. قالیباف تاکید کرد: ما باید دسترسی مردم به بنگاه‌ها را به درستی برقرار کنیم، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی به سیستم دولت هم باید برقرار شود و از سوی دیگر کارکنان دولت هم باید در این ساختاری که پیش بینی می‌شود بتوانند ارتباطات خود را به صورت منطقی پیش ببرند.وی اظهار داشت: در سامانه دولت الکترونیک شش هزار نوع خدمت تعریف شده که دو هزار نوع از آن بسیار جدی است که کیفی کردن این موضوعات بسیار برای ما مهم است. علاوه بر این پروژه‌های ناتمام باید تکمیل شود به گونه‌ای که حدنگاری املاک یک پروژه‌ای است که بیش از ده سال است هنوز تکمیل نشده و باید تکمیل شود. بحث سلامت الکترونیک هم بیش از سه سال است مطرح شده که باید تکمیل شود و کارت‌های هوشمند هم جزو پروژه‌های ناتمام است که باید تکمیل شود. وی اظهار داشت: در سامانه دولت الکترونیک شش هزار نوع خدمت تعریف شده که دو هزار نوع از آن بسیار جدی است که کیفی کردن این موضوعات بسیار برای ما مهم است. علاوه بر این پروژه‌های ناتمام باید تکمیل شود به گونه‌ای که حدنگاری املاک یک پروژه‌ای است که بیش از ده سال است هنوز تکمیل نشده و باید تکمیل شود. بحث سلامت الکترونیک هم بیش از سه سال است مطرح شده که باید تکمیل شود و کارت‌های هوشمند هم جزو پروژه‌های ناتمام است که باید تکمیل شود.قالیباف گفت: در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال باید وضعیت ما بهتر شود چراکه سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشور اصلاً خوب نیست و باید بستر آن را فراهم کنیم. ما نیروهای جوان و کارآمد زیادی در حوزه ICT داریم و صادرات خدمات فنی و مهندسی در این حوزه از ضعف‌های ماست که باید مرتفع شود. قالیباف گفت: در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال باید وضعیت ما بهتر شود چراکه سهم اقتصاد دیجیتال درGDPکشور اصلاً خوب نیست و باید بستر آن را فراهم کنیم. ما نیروهای جوان و کارآمد زیادی در حوزهICTداریم و صادرات خدمات فنی و مهندسی در این حوزه از ضعف‌های ماست که باید مرتفع شود.وی بیان کرد: دشمنان ما امروز جنگ سایبری را آغاز کرده اند و اگر امنیت حوزه ICT مدنظر قرار نگیرد، یک تهدید بزرگ است و حتماً باید امنیت آن مورد توجه قرار گیرد. وی بیان کرد: دشمنان ما امروز جنگ سایبری را آغاز کرده اند و اگر امنیت حوزهICTمدنظر قرار نگیرد، یک تهدید بزرگ است و حتماً باید امنیت آن مورد توجه قرار گیرد.وی تاکید کرد: فناوری‌های نوین حتماً باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. تقاضای بنده از سازمان صدا و سیما این است که این موضوع نظارتی مجلس را پیگیری کند چرا که تحقق هوشمندسازی باعث کارآمدتر شدن دولت و مجلس و حل مشکل مردم خواهد شد. وی تاکید کرد: فناوری‌های نوین حتماً باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. تقاضای بنده از سازمان صدا و سیما این است که این موضوع نظارتی مجلس را پیگیری کند چرا که تحقق هوشمندسازی باعث کارآمدتر شدن دولت و مجلس و حل مشکل مردم خواهد شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 745568