vakonesh
16 شهریور 1401 - 09:10

شروط مجلس برای حذف ارز ترجیحی دارو رعایت نمی‌شود

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در بحث حذف ارز ترجیحی دارو، مجلس شرط گذاشت که از طریق نظام بیمه‌ای جلوی فشار مضاعف بر مردم گرفته شود، اما در عمل چنین شرطی رعایت نمی‌شود. کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقادات بخشی از جامعه نسبت به نحوه اجرای طرح دارویار و نظارت بر قیمت دارو، گفت: متأسفانه در حوزه غذا و دارو به ویژه در حوزه دارو که با سلامت مردم سروکار دارد، بنا به دلایل مختلف شاهد سو مدیریت و ضعف‌هایی هستیم. خبرنگار مهردارویارمختلفسو مدیریتوی بیان کرد: عدم نظارت دقیق بر توزیع دارو به ویژه داروهایی که مورد نیاز آحاد مردم است، از نقاط ضعف حاکم بر سیستم دارویی است. این در حالی است که در بحث حذف ارز ترجیحی دارو، مجلس شرط گذاشت که از طریق نظام بیمه‌ای و سایر زیر ساخت‌های حمایتی جلوی فشار مضاعف بر مردم گرفته شود، اما در عمل چنین شرطی رعایت نمی‌شود. سایرزیر ساخت‌هایشرطیعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه سو مدیریت در حوزه غذا و دارو سبب شده که عملاً شاهد گرانی داروهای تولید داخل و تولید خارج باشیم. حتی در برخی از موارد نیز با کمبود دارو مواجه شدیم که به اعتقاد بنده، به دلیل ضعف‌های مدیریتی در سیستم سازمان غذا و دارو کشور است که موجب فشار بر مردم شده است. سو مدیریتنماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی شخص وزیر نیز در این زمینه مسئول بوده و باید پاسخگوی ضعف‌های مدیران سازمان غذا و دارو باشد، گفت: هم سیستم وزارت بهداشت و هم مجلس از بعد نظارتی موظف هستند این اشکالات را پیگیری کنند تا مرتفع شود.
منبع: مهر
شناسه خبر: 718697